BlogNewsOFW Assistance

Financial Fitness 101: A Day of Inspiration

Financial fitness for OFWs

Para sa mga OFW at kapamilya ng OFW, matutong mag-impok, magpalago ng pera, at pangalagaan ang kinabukasan ng pamilya.  Sumali sa Financial Fitness 101: A Day of Inspiration sa August 24, 2012 sa Laurel House, Shaw Blvd., Mandaluyong City simula alas-8 ng umaga.
 
Tumawag sa 833-5337 o pumunta sa link na ito para magparehistro: http://www.bizwhiz.com.ph/financial-fitness-for-ofws.html

Leave a Reply