Be a Volunteer

Be a Volunteer

Privacy Notice:

Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Nangangako ang Blas F. Ople Policy Center and Training Institute na pangangalagaan nito ang inyong karapatan bilang isang data subject batay sa Data Privacy Act of 2012. Lahat ng impormasyon na makukuha sa panayam na ito ay gagamitin lamang para sa layunin ng pag- aaral na ito. Hindi lalabas sa kahit anong reports at publication ang anumang impormasyon na kumikilala sa inyo. Ang staff at researchers lamang ng Ople Center ang makakaalam ng pagkakakilanlan ng mga impormasyong makukuha sa pag-aaral na ito.

Responsibilidad ng mga nakatalagang staff at researchers ang pagtatago at pamamahala sa lahat ng nakuhang impormasyon. Itatago ang lahat ng nalikom na impormasyon sa isang database na ang nakatalagang staff at researchers lamang ang may access dito.

Lilikumin ng Ople Center ang mga sumusunod na impormasyon:

  • Full Name
  • Address
  • Age
  • Gender
  • Civil Status
  • Employment
  • Educational attainment

Para sa inyong mga karagdagang katanungan, maaari kayong makipagugnayan sa aming Data Privacy Officer.